Site is loading.

Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Claaf People. Claaf People handelt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschermt de privacy van haar bezoekers. Hierover willen we u graag duidelijk en transparant informeren. Alle privacy gevoelige informatie die u aan Claaf People verstrekt, valt onder dit statement. Claaf People spant zich in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en enkel te gebruiken voor doeleinden zoals hieronder beschreven.

Wie is Claaf People?

Claaf People is een arbeidsbemiddelaar van zorgpersoneel in Nederland. Claaf People is een voorloper op het gebied van het gebruik van digitale media – zoals e-mail, App en sociale media – en nieuwe technieken ten behoeve van haar dienstverlening. In deze privacy statement worden de verschillende manieren waarop Claaf People gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

Claaf People blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Claaf People adviseert u dan ook de privacy statement regelmatig te raadplegen.

Claaf People is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

1. Wanneer verzamelt Claaf people ons gegevens?

 • Inschrijving via de website: op het moment dat u uw gegevens invult op de websites van Claaf People worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Inschrijving via events: indien u uw gegevens invult op een inschrijfkaart verstrekt door Claaf People bij een event zoals bijvoorbeeld een beurs, symposium of informatieavond, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

2. Met welke doeleinden verzamelt Claaf People persoonsgegevens

Wij verwerken en slaan uw gegevens op voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden.

Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • voor het leveren van onze diensten zoals detachering (een dienstverband bij Claaf People), werving & selectie (vaste functies bij onze klanten) en bemiddeling (interim posities). Claaf People verzamelt als verantwoordelijke de door u verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om uw sollicitatie te verwerken en u te kunnen koppelen aan de juiste vacature en/of functie;
 • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of vacature;
 • om bij succesvolle bemiddeling te kunnen factureren richting de opdrachtgever;
 • voor het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
 • voor het meten van de belangstelling voor de diensten van Claaf People en het bevorderen van gebruikersgemak van de website (zie kopje Gebruik Google Analytics & Cookies);
 • om informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening, openstaande vacatures en overige activiteiten.

Alle verschillende verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen in een verwerkingsregister.

3. Welke persoonsgegevens verzamelt Claaf people

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Wij vragen bij inschrijving of het invullen van een contactformulier de volgende gegevens: NAWT gegevens, email-adres, functie, werklocatie (land) van interesse, CV, medische verklaring(en) en diploma’s. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of u voor een vacature in aanmerking komt, te beoordelen of wij mogelijkheden zien in de toekomst voor toekomstige vacatures en opdrachten en om u over de uitkomsten van deze beoordeling te informeren. Daarnaast vragen we of u interesse heeft om per e-mail op de hoogte te worden gehouden over onze openstaande vacatures en overig nieuws.

U bent niet verplicht om uw gegevens te verstrekken, echter is het dan ook niet mogelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. Immers, de genoemde gegevens zijn minimaal nodig om uw geschiktheid te beoordelen voor betreffende vacature of toekomstig potentieel en u daarover te informeren.

4. Verstrekking gegevens aan derden

Claaf People kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Claaf people en Claaf people draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Claaf People optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Claaf People afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Claaf People.

Door het gebruik van de diensten van Claaf people geeft u toestemming voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Klanten/Zorginstellingen in Nederland en indien u op een vacature in het buitenland solliciteert ook in dat betreffende land.

Voor het overige verstrekt Claaf People alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

5. Beveiliging

Claaf People heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall, een spamfilter en diverse versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts de medewerkers die op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de persoonsdata nodig hebben krijgen ook toegang tot de persoonsdata.

Alle medewerkers van Claaf People hebben training gehad in de AVG. Die medewerkers die toegang hebben tot de persoonsdata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van uw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

6. Inzage en correctie

Als u wilt weten welke gegevens Claaf People over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact opnemen met Claaf People via onze Functionaris Gevensbescherming, bereikbaar via info@claafpeople.nl

Verder heeft u het recht om:

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • om de verleende toestemming in te trekken;
 • een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Al deze zaken kun je regelen via de Functionaris Gegevensbescherming.

7. Gebruik Google Analytics & Cookies

Deze websites van Claaf People maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. Bewaartermijnen

Claaf People bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

9. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement of daaraan verwante zaken dan kunt u contact opnemen met Claaf people via onze Functionaris Gevensbescherming, bereikbaar via info@claafpeople.nl

Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Claaf People. Claaf People handelt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschermt de privacy van haar bezoekers. Hierover willen we u graag duidelijk en transparant informeren. Alle privacy gevoelige informatie die u aan Claaf People verstrekt, valt onder dit statement. Claaf People spant zich in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en enkel te gebruiken voor doeleinden zoals hieronder beschreven.

Wie is Claaf People?

Claaf People is een arbeidsbemiddelaar van zorgpersoneel in Nederland. Claaf People is een voorloper op het gebied van het gebruik van digitale media – zoals e-mail, App en sociale media – en nieuwe technieken ten behoeve van haar dienstverlening. In deze privacy statement worden de verschillende manieren waarop Claaf People gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, besproken.

Claaf People blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy statement als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Claaf People adviseert u dan ook de privacy statement regelmatig te raadplegen.

Claaf People is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

1. Wanneer verzamelt Claaf people ons gegevens?

 • Inschrijving via de website: op het moment dat u uw gegevens invult op de websites van Claaf People worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.
 • Inschrijving via events: indien u uw gegevens invult op een inschrijfkaart verstrekt door Claaf People bij een event zoals bijvoorbeeld een beurs, symposium of informatieavond, worden uw persoonsgegevens vastgelegd voor de uitvoering van onze dienstverlening.

2. Met welke doeleinden verzamelt Claaf People persoonsgegevens

Wij verwerken en slaan uw gegevens op voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden.

Uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • voor het leveren van onze diensten zoals detachering (een dienstverband bij Claaf People), werving & selectie (vaste functies bij onze klanten) en bemiddeling (interim posities). Claaf People verzamelt als verantwoordelijke de door u verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om uw sollicitatie te verwerken en u te kunnen koppelen aan de juiste vacature en/of functie;
 • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar een opdracht of vacature;
 • om bij succesvolle bemiddeling te kunnen factureren richting de opdrachtgever;
 • voor het verstrekken van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) indien wij daartoe aanleiding zien op grond van wet- en regelgeving of dit Privacybeleid;
 • voor het meten van de belangstelling voor de diensten van Claaf People en het bevorderen van gebruikersgemak van de website (zie kopje Gebruik Google Analytics & Cookies);
 • om informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening, openstaande vacatures en overige activiteiten.

Alle verschillende verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen in een verwerkingsregister.

3. Welke persoonsgegevens verzamelt Claaf people

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Wij vragen bij inschrijving of het invullen van een contactformulier de volgende gegevens: NAWT gegevens, email-adres, functie, werklocatie (land) van interesse, CV, medische verklaring(en) en diploma’s. Deze gegevens hebben we nodig om te beoordelen of u voor een vacature in aanmerking komt, te beoordelen of wij mogelijkheden zien in de toekomst voor toekomstige vacatures en opdrachten en om u over de uitkomsten van deze beoordeling te informeren. Daarnaast vragen we of u interesse heeft om per e-mail op de hoogte te worden gehouden over onze openstaande vacatures en overig nieuws.

U bent niet verplicht om uw gegevens te verstrekken, echter is het dan ook niet mogelijk om gebruik te maken van onze dienstverlening. Immers, de genoemde gegevens zijn minimaal nodig om uw geschiktheid te beoordelen voor betreffende vacature of toekomstig potentieel en u daarover te informeren.

4. Verstrekking gegevens aan derden

Claaf People kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Claaf people en Claaf people draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Claaf People optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Claaf People afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Claaf People.

Door het gebruik van de diensten van Claaf people geeft u toestemming voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Klanten/Zorginstellingen in Nederland en indien u op een vacature in het buitenland solliciteert ook in dat betreffende land.

Voor het overige verstrekt Claaf People alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

5. Beveiliging

Claaf People heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall, een spamfilter en diverse versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden.

De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts de medewerkers die op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de persoonsdata nodig hebben krijgen ook toegang tot de persoonsdata.

Alle medewerkers van Claaf People hebben training gehad in de AVG. Die medewerkers die toegang hebben tot de persoonsdata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze data om te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van uw gegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele issues die hieruit voortkomen worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

6. Inzage en correctie

Als u wilt weten welke gegevens Claaf People over u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact opnemen met Claaf People via onze Functionaris Gevensbescherming, bereikbaar via info@claafpeople.nl

Verder heeft u het recht om:

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • om de verleende toestemming in te trekken;
 • een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Al deze zaken kun je regelen via de Functionaris Gegevensbescherming.

7. Gebruik Google Analytics & Cookies

Deze websites van Claaf People maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

8. Bewaartermijnen

Claaf People bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

9. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy statement of daaraan verwante zaken dan kunt u contact opnemen met Claaf people via onze Functionaris Gevensbescherming, bereikbaar via info@claafpeople.nl

Goto Top
Close Notification

Recent News

Other News